Dnes je sobota 4.12.2021 22:31, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 66
konané v mimořádném termínu, dne 11.4.2017

3350/66/17
Rada města schválila program 66. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.04.2017.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3351/66/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 66. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.04.2017: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3352/66/17
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017, O zadávání veřejných zakázek, o přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba a rekonstrukce sportovišť ZŠ ul. 1. máje v RÝMAŘOVĚ“, společnosti sport cité +, s.r.o., IČO: 049 29 845, se sídlem Bílovice 519, 687 12, za nabídkovou cenu 4.416.116 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317