Dnes je sobota 4.12.2021 21:15, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 70
konané v mimořádném termínu, dne 7.6.2017

3585/70/17
Rada města schválila program 70. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 07.06.2017.

Hlasování pro:  4    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  3   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran3586/70/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 70. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 07.06.2017: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  4    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  3   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran3587/70/17
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017 O zadávání veřejných zakázek, přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úprava zpevněných ploch, areál Teplo Rýmařov“, společnosti JR STaKR s.r.o., IČO: 285 96 854, se sídlem Bruntál, U Stadionu 1999/9A, za nabídkovou cenu 1.833.631,92 Kč.

Hlasování pro:  4    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  3   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran3588/70/17
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017, O zadávání veřejných, přidělení veřejné zakázky nazvané „Zajištění datové konektivity“, společnosti Easy Control Morava, spol. s r.o., IČO: 62301012, se sídlem Pod Svahem 8, 795 01 Rýmařov, za nabídkovou cenu 0 Kč - jednorázový zřizovací poplatek a 9.000 Kč - pravidelná měsíční platba.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková3589/70/17
Rada města schválila záměr podání žádosti o dotaci výzva IROP Výzva č. 10 – Kybernetická bezpečnost a uložila starostovi zajistit vypracování a podání žádosti o dotaci.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková3590/70/17
Rada města schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele zadávacího řízení s názvem „Kybernetická bezpečnost“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková3591/70/17
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2090/40/16 ze dne 18.04.2016 (žádost o dotaci, výzva IROP č. 26, alternativně výzva č. 40).

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková3592/70/17
Rada města schválila záměr podání žádosti o dotaci výzva IROP Výzva č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ se spolufinancováním města a pověřuje starostu k zajištění potřebných kroků vedoucích k úspěšnému podání žádosti o dotaci.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, Mgr. Marcela Staňková 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317