Dnes je sobota 4.12.2021 3:54, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 73
konané v mimořádném termínu, dne 24.7.2017

3741/73/17
Rada města schválila program 73. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.07.2017.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko3742/73/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 73. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.07.2017: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko3743/73/17
Rada města rozhodla, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017 O zadávání veřejných zakázek, o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem „Kybernetická bezpečnost“, společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a.s., IČO: 27146171, se sídlem společnosti Havlíčkova 1682/15, Praha 1, 110 00, za nabídkovou cenu 194.000 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko3744/73/17
Rada města rozhodla, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017 O zadávání veřejných zakázek, o přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v Rýmařově, rok 2017 – 2. etapa, Dílčí část 1: Oprava chodníků na ulici Pivovarská a ulici 1. máje“, společnosti Ludvas Trade s.r.o., IČO: 29390711, se sídlem společnosti Město Albrechtice 739 95, Celní 561/27, za nabídkovou cenu 1.439.931,16 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko3745/73/17
Rada města rozhodla, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017 O zadávání veřejných zakázek, o přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v Rýmařově, rok 2017 – 2. etapa, Dílčí část 2: Pěší komunikace k průmyslové zóně Rýmařov“, společnosti Ludvas Trade s.r.o., IČO: 29390711, se sídlem společnosti Ludvas Trade s.r.o., IČO: 29390711, se sídlem společnosti Město Albrechtice 739 95, Celní 561/27, za nabídkovou cenu 1.039.448,66 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko3746/73/17
Rada města rozhodla, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017 O zadávání veřejných zakázek, o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově 2017 – 1. etapa“, společnosti JR STaKR s.r.o., IČO: 285 96 854, se sídlem 792 01 Bruntál, U Stadionu 1999/9A, za nabídkovou cenu 3.859.896 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317