Dnes je sobota 4.12.2021 21:48, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 75
konané v mimořádném termínu, dne 8.8.2017

3750/75/17
Rada města schválila program 75. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 08.08.2017.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus3751/75/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 75. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 08.08.2017: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus3752/75/17
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Soukromé střední odborné škole PRIMA, s. r.o., ve výši 10 000,00 Kč na dopravu studentů na projekt Svět přátel 2017 v Sasbachwaldenu v Německu.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus3753/75/17
Rada města schválila pracovní cestu starosty Ing. Petra Kloudy do německého Sasbachwaldenu ve dnech 10.-13.08.2017.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317