Dnes je sobota 4.12.2021 21:05, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 83
konané v mimořádném termínu, dne 9.11.2017

4268/83/17
Rada města schválila program 83. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 09.11.2017.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko4269/83/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 83. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 09.11.2017: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko4270/83/17
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou SILNICE MORAVA s.r.o., na stavbu nazvanou „Úprava zpevněných ploch, areál Teplo Rýmařov“, zahrnující vícepráce a méněpráce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko4271/83/17
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017, způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku nazvanou „Teleskopická tribuna do SVČ Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko4272/83/17
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 01/2017, členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku na dodávku nazvanou „Teleskopická tribuna do SVČ Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko4273/83/17
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Regenerace bytových domů Okružní 1,3,5,7, Rýmařov“ – dílčí část 2 „Regenerace bytového domu Okružní 3,5, Rýmařov“ společnosti LANEX Olomouc s.r.o., IČO 25904116, se sídlem Brněnská 47, Olomouc, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko4274/83/17
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 1334/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, ve prospěch města Rýmařov, v rámci stavby „Retenční nádrž Rýmařov – připojení na sil. I/11“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317