Dnes je sobota 4.12.2021 2:52, svátek slaví: Barbora

 

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 84
konané v mimořádném termínu, dne 21.11.2017

4275/84/17
Rada města schválila program 84. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 21.11.2017.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4276/84/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 84. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 21.11.2017: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4277/84/17
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.10.2007 ve znění pozdějších dodatků se společností Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, na pronájem nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 218/5, Rýmařov, řešící prodloužení doby nájmu na dobu určitou pět let, tj. do 30.11.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4278/84/17
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.04.2012 ve znění pozdějších dodatků s Kateřinou Klesnil Kaplanovou a Miladou Kaplanovou, na pronájem nebytových prostor v objektu třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov, řešící přistoupení Blanky Dembovské DiS., bytem Česká 27, Bruntál k této smlouvě.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317