Dnes je sobota 4.12.2021 22:19, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 86
konané v mimořádném termínu, dne 28.12.2017

4411/86/17
Rada města schválila program 86. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 28.12.2017.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4412/86/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 86. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 28.12.2017: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4413/86/17
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.9.2014 předchozím vlastníkem objektu, kterým byla společnost PÁTÁ STAVEBNÍ a.s v likvidaci s Janou Gašperákovou, bytem Opavská 13, Rýmařov na pronájem nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 1269/29, Rýmařov, řešící snížení nájemného na částku dle Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města a současně poskytnutí slevy z nájmu ve výši 400,- Kč/měsíc jako kompenzaci za provádění úklidu společných prostor objektu.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4414/86/17
Rada města zrušila platnost usnesení č. 4178/82/17 ze dne 30.10.2017.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4415/86/17
Rada města zrušila platnost usnesení č. 4332/85/17 ze dne 04.12.2017.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4416/86/17
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.03.2018.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4417/86/17 a)
Rada města schválila provedení zadávacího řízení na stavební zakázku: „Regenerace bytového domu Bartákova 13, Rýmařov“ dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP, a to v otevřené výzvě (zakázka malého rozsahu),

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4417/86/17 b)
Rada města schválila zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku,

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4417/86/17 c)
Rada města schválila jmenování komise pro hodnocení nabídek v navrženém složení, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4418/86/17
Rada města schválila profinancování projektu Městskému muzeu Rýmařov „Květy a kytice“ v celkové výši 539 442,20 Kč.

Hlasování pro:  4    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: Mgr. Bronislav Koňařík
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus4419/86/17
Rada města zrušila platnost usnesení RM číslo 1043/18/07 ze dne 19.11.2007.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317