Dnes je sobota 4.12.2021 21:16, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 3

konané v mimořádném termínu, dne 27.11.2014

43/3/14  

Rada města schválila program 3. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 27.11.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

44/3/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 3. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 27.11.2014: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

45/3/14  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 14200563 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory objektu kuželny v Rýmařově“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

46/3/14  

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2014, o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, přidělení VZ „Dodávka a instalace městského kamerového dohlížecího systému pro Město Rýmařov – III. etapa“, společnosti Easy Control Morava, s. r.o., za cenu 621.270 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317