Dnes je sobota 4.12.2021 22:21, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 7
konané v mimořádném termínu, dne 5.2.2015

 

300/7/15  

Rada města schválila program 7. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 5.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

301/7/15  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 7. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 5.12.2014: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

302/7/15  

Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městskými službami Rýmařov s.r.o. a ******, za cenu 30.000,- Kč/měsíc, na část objektu občanské vybavenosti bez čp/če v areálu zimního stadionu (prostor restaurace), za účelem provozu pohostinství. Jako druhý v pořadí se umístil ******, s cenou 23.500,- Kč/měsíc. Jako třetí v pořadí se umístil ******, s cenou 10.001,- Kč/měsíc. V případě odstoupení uchazeče bude nájemní smlouva uzavřena s dalším v pořadí.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317