Dnes je sobota 4.12.2021 20:58, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 9

konané v mimořádném termínu, dne 25.2.2015

416/9/15  

Rada města schválila program 9. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 25.2.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

417/9/15  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 9. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 25.2.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

418/9/15  

Rada města jmenovala do funkce jednatele společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., IČ 25387855, Ing. Tomáše Köhlera, s platností od 01.06.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

419/9/15  

Rada města schválila výměnu bytu č. 20, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 1, Dukelská č. 969/1, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

420/9/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 20, Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

421/9/15  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Julia Sedláka č. 708/18A v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,70 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317