Dnes je sobota 4.12.2021 3:11, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 13

konané v mimořádném termínu, dne 26.5.2015

 

773/13/15  

Rada města schválila program 13. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 26.5.2015.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0          Nehlasovalo:  0             Nepřítomno:  1

774/13/15  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 13. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 26.5.2015: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0          Nehlasovalo:  0             Nepřítomno:  1

775/13/15  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ a Stavební úpravy Školního náměstí v Rýmařově“, dílčí část „Stavební úpravy Školního náměstí v Rýmařově“ společnosti HYDROSPOL, s.r.o., Staré Město č. p. 58, 792 01 Staré Město, za nabídkovou cenu 5.698.268,25 Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0          Nehlasovalo:  0             Nepřítomno:  1

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317