Dnes je sobota 4.12.2021 21:03, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 16
konané v mimořádném termínu, dne 4.8.2015

991/16/15
Rada města schválila program 16. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 4.8.2015.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, MUDr. Bohumil Servus


992/16/15
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 16. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 4.8.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, MUDr. Bohumil Servus


993/16/15
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na dodávku nazvanou „Dovybavení biokompostárny v Rýmařově - pořízení samojízdného překopávače krechtů“, společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o. – se sídlem Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc, IČ: 26880342, za cenu 1 098 000,- bez DPH, a pověřila starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, MUDr. Bohumil Servus


994/16/15
Rada města schválila přidělení bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko, MUDr. Bohumil Servus


 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317