Dnes je sobota 4.12.2021 3:30, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 21
konané v mimořádném termínu, dne 24.9.2015

1238/21/15
Rada města schválila program 21. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.9.2015.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1239/21/15
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 21. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.9.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1240/21/15
Rada města schválila uzavření dohody o skončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 20.11.2006, uzavřenou s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, IČ 45234671, ke dni 30.9.2015, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1241/21/15
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit aktualizované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, IČ 45234671, účinné od 1.10.2015, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1242/21/15
Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku SK Jiskra Rýmařov, z.s., se sídlem v Rýmařově, 8. května 949/42, PSČ: 795 01, IČO: 146 13 085, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 12348, v předmětné nemovitosti na výše uvedené adrese.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


 

 

 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317