Dnes je sobota 4.12.2021 21:14, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 23
konané v mimořádném termínu, dne 22.10.2015

1352/23/15
Rada města schválila program 23. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.10.2015.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1353/23/15
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 22. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.10.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1354/23/15
Rada města schválila pronájem staveb a věcí pořízených v rámci investiční akce vybudování Odpadového centra Rýmařov - fáze II. (OCR II) na ulici 8. května v Rýmařově a nacházejících se na pozemcích parc. č. 1843/5, 1843/6 a 1843/7, vše k.ú. Rýmařov, společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1355/23/15
Rada města schválila přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí - projekt „Zahrada v přírodním stylu MŠ Jelínkova – Klíč k přírodě“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


 

 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317