Dnes je sobota 4.12.2021 21:40, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 26
konané v mimořádném termínu, dne 19.11.2015

1500/26/15
Rada města schválila program 26. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.11.2015.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík


1501/26/15
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 26. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.11.2015: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík


1502/26/15
Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 15254186, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, na akci nazvanou „Mokřadní tůně Jamartice II“, dle předloženého návrhu, a současně pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík


 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317