Dnes je sobota 4.12.2021 21:36, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 36
konané v mimořádném termínu, dne 24.3.2016

1940/36/16
Rada města schválila program 36. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.03.2016.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1941/36/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 36. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.03.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1942/36/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče STAS v.o.s., IČ: 15502520, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce s názvem „Novostavba sídla Teplo Rýmařov s.r.o.“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1943/36/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče SILNICE.CZ s.r.o., IČ: 26792711, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce s názvem „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 1: „ulice Hornoměstská a náměstí Svobody“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---


1944/36/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče JR STaKR s.r.o., IČ: 28596854, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce s názvem „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 1: „ulice Hornoměstská a náměstí Svobody“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317