Dnes je sobota 4.12.2021 21:24, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 39
konané v mimořádném termínu, dne 11.4.2016

1961/39/16
Rada města schválila program 39. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.04.2016.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus


1962/39/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 39. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.04.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus


1963/39/16
Rada města schválila na základě usnesení ZM č. 385/11/16 ze dne 24.3.2016 rozsah pro podání cenové nabídky v rámci třetího kola aukce – výběrového řízení (evidenční číslo: A1836) na nákup movitých věcí a nemovitostí evidovaných na LV 2544 (k.ú. Rýmařov) ve vlastnictví společnosti MH METAL TRADE s.r.o. a na LV 2542 (k.ú. Rýmařov) ve vlastnictví Ivety a Kateřiny Erbenových, (vše jako bývalý areál firmy Vladimíra Erbena - EKO METALRECYCLING), dle návrhu vzešlého z jednání rady.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus


 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317