Dnes je sobota 4.12.2021 21:08, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 114
konané v mimořádném termínu, dne 31.10.2018

5560/114/18
Rada města schválila program 114. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 31.10.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5561/114/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 114. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 31.10.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5562/114/18
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu nazvanou „Oprava místních komunikací – Čapkova, Jelínkova, Divadelní a Sadová“, se společností JR STaKR s.r.o., IČO: 28596854, se sídlem Bruntál, U Stadionu 1999/9A, zahrnující vícepráce a méně-práce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317