Dnes je sobota 4.12.2021 21:41, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 113
konané v mimořádném termínu, dne 24.10.2018

5548/113/18
Rada města schválila program 113. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.10.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5549/113/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 113. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 24.10.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5550/113/18
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2787/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5551/113/18
Rada města schválila zrušení usnesení č. 5189/105/18 ze dne 11.07.2018, kterým bylo schváleno uzavření Dodatku č. 1 se společností GOZ GASTRO s.r.o., IČO: 28302672, se sídlem 627 00 Brno – Černovice, Olomoucká 888/164, na akci nazvanou „Rekonstrukce jídelny ZŠ na ulici 1. máje v Rýmařově: Dodávka gastrotechnologie“, o zkrácení termínu na dodávku předmětu kupní smlouvy“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5552/113/18
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 se společností GOZ GASTRO s.r.o., IČO: 28302672, se sídlem 627 00 Brno – Černovice, Olomoucká 888/164, na akci nazvanou „Rekonstrukce jídelny ZŠ na ulici 1. máje v Rýmařově: Dodávka gastrotechnologie“, zahrnující vyčíslení celkové ceny dodávky bez dodaných částí předmětu kupní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5553/113/18
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce nazvané „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II“, se společností JR STaKR s.r.o., IČO: 28596854, se sídlem Bruntál, U Stadionu 1999/9A, zahrnující změnu objektů na které se vztahuje přenesená daňová povinnost, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5554/113/18
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu nazvanou „Oprava MK Palackého a oprava místní komunikace na ulici Máchova“, se společností JR STaKR s.r.o., IČO: 28596854, se sídlem Bruntál, U Stadionu 1999/9A, zahrnující vícepráce a méněpráce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5555/113/18
Rada města vzala na vědomí oznámení ****** , ve věci vzdání se funkce člena Komise pro projednávání přestupků města Rýmařov k 24.10.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5556/113/18
Rada města schválila Směrnici č. 08/2018, o stanovení pravidel bezpečnostní politiky města Rýmařova s účinností od 01.11.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5557/113/18
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávky nazvané „Protipovodňová opatření města Rýmařov“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5558/113/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na dodávky nazvané „Protipovodňová opatření města Rýmařov“, společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., IČO: 27781275, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za nabídkovou cenu 2.320.300 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5559/113/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky nazvané „Protipovodňová opatření města Rýmařov“, s vybraným dodavatelem společností BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., IČO: 27781275, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město. V případě, že vybraný dodavatel neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s účastníkem druhým v pořadí dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317