Dnes je sobota 4.12.2021 3:09, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 112
konané v mimořádném termínu, dne 04.10.2018

5541/112/18
Rada města schválila program 112. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 04.10.2018

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5542/112/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 112. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 04.10.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5543/112/18
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou „Regenerace bytových domů Opavská 22, Tomáše Matějky 3, U Rybníka 2, Rýmařov“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5544/112/18
Rada města schválila pronájem elektro-přípojky NN k televiznímu převaděči – vysílači Janovický lom, umístěné na pozemcích parc. č. 685, 686, 687, 690, 691/1, 692, 694/1, 694/2, 695/2, 699, vše v katastrálním území Janušov, a na pozemku parc. č. 1069 v katastrálním území Rýmařov, vše obec Rýmařov, společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 24738875,dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5545/112/18
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání – DODÁVKA VYBAVENÍ“ společnosti Print & Office s.r.o., se sídlem Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, IČO: 04581849 za nabídkovou cenu 2.090.000 Kč bez DPH dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5546/112/18
Rada města schválila přijetí nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o. za 3. čtvrtletí 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5547/112/18
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, p.o. ve výši 16 500,00 Kč na projekt česko-slovenské spolupráce dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317