Dnes je sobota 4.12.2021 21:25, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 111
konané v mimořádném termínu, dne 20.09.2018

5530/111/18
Rada města schválila program 111. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 20.09.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5531/111/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 111. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 20.09.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5532/111/18
Rada města schválila uzavření Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě - číslo O2OP / 753983 ke smlouvě „Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních sítí GSM pro Město Rýmařov a další přistupující organizace – obce, příspěvkové organizace, účastníky“ společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, 140 22, IČO: 60193336, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5533/111/18
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Oprava chodníku na ulici Sokolovská a Bartákova v Rýmařově“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5534/111/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Oprava chodníku na ulici Sokolovská a Bartákova v Rýmařově“, společnosti Ludvas Trade s. r. o., IČO: 29390711, se sídlem 739 95 Město Albrechtice, Celní 561/27, za nabídkovou cenu 1.444.890,30 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5535/111/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Oprava chodníku na ulici Sokolovská a Bartákova v Rýmařově“, s vybraným dodavatelem společností Ludvas Trade s. r. o., IČO: 29390711, se sídlem 739 95 Město Albrechtice, Celní 561/27. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy, veřejná zakázka bude zrušena.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5536/111/18
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 na akci nazvanou „Projektová dokumentace – opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Pivovarská, 1. máje a Hornoměstská“, se společností Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO: 25361520, se sídlem 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Janáčkova 1194/12, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5537/111/18
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Pěší komunikace v obci Ondřejov“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5538/111/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Pěší komunikace v obci Ondřejov“, společnosti LAZAM uničovská stavební s.r.o., IČO: 64087883, se sídlem 783 91 Uničov, Masarykovo náměstí 37, za nabídkovou cenu 6.382.340,96 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5539/111/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Pěší komunikace v obci Ondřejov“, s vybraným dodavatelem společností LAZAM uničovská stavební s.r.o., IČO: 64087883, se sídlem 783 91 Uničov, Masarykovo náměstí 37. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5540/111/18
Rada města schválila Základní umělecké škole, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, změnu účelu použití poskytnutého příspěvku na taneční mistrovství světa WADF v Liberci, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317