Dnes je sobota 4.12.2021 3:52, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 108
konané v mimořádném termínu, dne 23.08.2018

5321/108/18
Rada města schválila program 108. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.08.2018.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík



5322/108/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 108. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.08.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík



5323/108/18
Rada města schválila záměr výpůjčky budovy č.p. 435, 436, 457, na ulici Sokolovská 29, 31, 33, včetně zastavěných částí pozemků parc. č. 497, 498, 501, vše v Rýmařově, k.ú. Rýmařov, předem určenému zájemci - Gymnázium a Střední odborné školy, Rýmařov, za účelem provozování střední školy a domova mládeže, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík



5324/108/18
Rada města schválila vydání souhlasu města pro SSOŠ PRIMA s.r.o. Rýmařov k poskytnutí nebytových prostor budovy č.p. 435, 436, 457, na ulici Sokolovská 29, 31, 33, nebo jejich částí, k.ú. Rýmařov, Gymnázium a Střední odborné školy, Rýmařov, za účelem provozování střední školy a domova mládeže, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík



 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317