Dnes je sobota 4.12.2021 4:24, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 50
konané v mimořádném termínu, dne 20.9.2016

2660/50/16
Rada města schválila program 50. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 20.09.2016.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2661/50/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 50. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 20.09.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2662/50/16
Rada města rozhodla, v souladu s interní směrnicí č. 03/2015, Zadávání veřejných zakázek, o vyloučení uchazeče C SYSTEM CZ a.s., IČO 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10 Židenice, 636 00 Brno, z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení, z další účasti v zadávacím řízení na dodávku, s názvem „CENTRÁLNÍ TISKOVÉ ŘEŠENÍ FORMOU PRONÁJMU – v režimu náhradního plnění“.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317