Dnes je sobota 4.12.2021 2:38, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 105
konané v mimořádném termínu, dne 11.7.2018

5187/105/18
Rada města schválila program 105. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.07.2018.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5188/105/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 105. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.07.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5189/105/18
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 s firmou GOZ GASTRO s.r.o., IČO: 28302672, se sídlem Olomoucká 888/164, 627 00 Brno – Černovice, týkající se zkrácení termínu na dodávku předmětu kupní smlouvy, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5190/105/18
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávku nazvanou „Teleskopická tribuna do SVČ Rýmařov“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5191/105/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na dodávku nazvanou „Teleskopická tribuna do SVČ Rýmařov“, společnosti Sekvoia s.r.o., IČO: 46997512, se sídlem 905 01 Senica, Slovenská republika, Štefánikova 699, za nabídkovou cenu 2.360.000,- Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5192/105/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na dodávku nazvanou „Teleskopická tribuna do SVČ Rýmařov“, s vybraným dodavatelem společnosti Sekvoia s.r.o., IČO: 46997512, se sídlem 905 01 Senica, Slovenská republika, Štefánikova 699. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5193/105/18
Rada města zrušila usnesení č. 5170/102/18 ze dne 18.06.2018.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5194/105/18
Rada města zrušila usnesení č. 5171/102/18 ze dne 18.06.2018.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5195/105/18
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky nazvanou „Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání - DODÁVKA VYBAVENÍ“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5196/105/18
Rada města schválila členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky na dodávky nazvanou „Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání - DODÁVKA VYBAVENÍ“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5197/105/18
Rada města schválila přidělení bytu č. 1, náměstí Míru č. 1269/29a v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden rok, výše nájemného 41,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus5198/105/18
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 07.01.2000 se ****** na pronájem nebytových prostor v objektu Horní č. 211/6, Rýmařov, řešící přistoupení ****** k této smlouvě.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317