Dnes je sobota 4.12.2021 2:28, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 104
konané v mimořádném termínu, dne 28.06.2018

5184/104/18
Rada města schválila program 104. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 28.06.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5185/104/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 104. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 28.06.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5186/104/18
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání – STAVBA“, společnosti RÝMSTAV CZ spol. s.r.o., IČO: 25391810, DIČ: CZ25391810, se sídlem Rýmařov, Nerudova 20/1290, za nabídkovou cenu 13.818.458,23 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317