Dnes je sobota 4.12.2021 3:31, svátek slaví: Barbora

 

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 52
konané v mimořádném termínu, dne 27.9.2016

2669/52/16
Rada města schválila program 52. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 27.09.2016.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2670/52/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 52. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 27.09.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2671/52/16
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 03/2015, Zadávání veřejných zakázek, přidělení veřejné zakázky na služby s názvem „CENTRÁLNÍ TISKOVÉ ŘEŠENÍ FORMOU PRONÁJMU – v režimu náhradního plnění“, společnosti Scenario, s.r.o., se sídlem společnosti Pohraniční 1435/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 294 62 177, za nabídkovou cenu za tisk 1 ks A4 0,83 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317