Dnes je sobota 4.12.2021 22:27, svátek slaví: Barbora

 

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 100
konané v mimořádném termínu, dne 26.4.2018

4888/100/18
Rada města schválila program 100. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 26.04.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4889/100/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 100. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 26.04.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4890/100/18
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávku nazvané „Gastro technologie - jídelna ZŠ na ul. 1. máje v Rýmařově“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4891/100/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na dodávku nazvané „Gastro technologie - jídelna ZŠ na ul. 1. máje v Rýmařově“, společnosti GOZ GASTRO s.r.o., IČO: 28302672, se sídlem Olomoucká 888/164, 627 00 Brno - Černovice, za nabídkovou cenu 5.199.800 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4892/100/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na dodávku nazvané „Gastro technologie - jídelna ZŠ na ul. 1. máje v Rýmařově“, s vybraným dodavatelem GOZ GASTRO s.r.o., IČO: 28302672, se sídlem Olomoucká 888/164, 627 00 Brno - Černovice. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4893/100/18
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rýmařov – rekonstrukce objektu na hasičskou zbrojnici“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4894/100/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Rýmařov – rekonstrukce objektu na hasičskou zbrojnici“, společnosti RÝMSTAV CZ s.r.o., IČO: 25391810, se sídlem Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov, za nabídkovou cenu 7.778.158,13 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4895/100/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rýmařov – rekonstrukce objektu na hasičskou zbrojnici“, s vybraným dodavatelem společností RÝMSTAV CZ s.r.o., IČO: 25391810, se sídlem Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4896/100/18
Rada města schválila pořízení ojetého užitkového vozidla pro Středisko volného času Rýmařov zn. Ford Transit Jumbo 2,2 TDCi, za pořizovací cenu 410.129 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317