Dnes je sobota 4.12.2021 22:20, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 99
konané v mimořádném termínu, dne 19.4.2018

4876/99/18
Rada města schválila program 99. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.04.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4877/99/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 99. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.04.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4878/99/18
Rada města schvaluje pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávky nazvané „Revitalizace veřejného osvětlení obce Rýmařov“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4879/99/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na dodávky nazvané „Revitalizace veřejného osvětlení obce Rýmařov“, společnosti ECO LED SOL s.r.o., IČO: 29146411, se sídlem Praha 6, Karlovarská 1104/14, za nabídkovou cenu 929.961 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4880/99/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky nazvané „Revitalizace veřejného osvětlení obce Rýmařov“, s vybraným dodavatelem ECO LED SOL s.r.o., IČO: 29146411, se sídlem Praha 6, Karlovarská 1104/14. V případě, že vybraný dodavatel neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s účastníkem druhým v pořadí dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4881/99/18
Rada města schválila uzavření Příkazní a licenční smlouvy se společností ENSYTRA, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice, IČO: 285 82 136, DIČ: CZ28582136, jednající Ing. Ondřejem Groharem, jednatelem, na realizaci výběrového řízení na nákup elektrické energie pro období dodávky 01.01.2019 – 31.12.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4882/99/18
Rada města schválila uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek se subjekty: Teplo Rýmařov s.r.o., IČO 253 87 855, Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 603 20 613, SK Jiskra Rýmařov, z.s., IČO 146 13 085, KK Jiskra Rýmařov, z.s., IČO 062 81 419, Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, IČO 623 52 733, Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, IČO 008 52 635, Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál, IČO 654 71 385, Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, IČO 750 37 947, Městská knihovna Rýmařov, IČO 637 31 380, město Břidličná, IČO 002 95 906, Základní škola Břidličná, okres Bruntál, IČO 452 34 604, Správa domů Břidličná s.r.o., IČO 259 00 803, MOS s.r.o., IČO 619 46 052, Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 731 84 721, obec Malá Štáhle, IČO 005 75 968, obec Dětřichov nad Bystřicí, IČO 002 95 931, Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 709 84 581, obec Dolní Moravice, IČO 002 95 957, Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 709 88 595, TJ Sokol Dolní Moravice, IČO 608 02 308, JM Global s.r.o., Ing. Jaroslava Matúšová, Jiráskova 1530, Vracov, IČO: 26310392, obec Horní Město, IČO 002 96 015, Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 731 84 276, obec Ryžoviště, IČO 002 96 325, Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 709 85 391, obec Václavov u Bruntálu, IČO 002 96 449, obec Malá Morávka, IČO 002 96 201, Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 709 97 900, Ing. Pavel Vinohradník, Opavská 964/28, 795 01 Rýmařov, IČO 461 28 255.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4883/99/18
Rada města vyloučila návrh č. 12 podaný účastníky Ing. arch. Eduardem Sojkou, Jakubem Sládečkem, Martinem Joskem a Martinem Sladkým z architektonicko-urbanistické soutěže „Rozšíření Městského muzea Rýmařov“ z důvodu porušení závazných podmínek soutěže (článku 2.2.3), dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4884/99/18
Rada města rozhodla o pořadí a cenách architektonicko-urbanistické soutěže „Rozšíření Městského muzea Rýmařov“: 1. místo: návrh č. 2 podaný Ing. arch. Janem Tesařem a Ing. Martinem Němcem, cena 100 000 Kč, 2. místo: návrh č. 1 podaný MgA. Svatoplukem Sládečkem, Ing. arch. Jaroslavem Matouškem, Ing. arch. Terezou Novotnou, cena 60 000 Kč, 3. místo: návrh č. 5 podaný Atelierem H3T architekti s.r.o., cena 40 000 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4885/99/18
Rada města udělila odměnu ve výši 10.000 Kč za návrh č. 3 podaný v architektonicko-urbanistické soutěži „Rozšíření Městského muzea Rýmařov“ společnosti Cohab Cosy Habitation s.r.o.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4886/99/18
Rada města udělila odměnu ve výši 10.000 Kč za návrh č. 11 podaný v architektonicko-urbanistické soutěži „Rozšíření Městského muzea Rýmařov“ Ing. arch. Janu Kratochvílovi.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4887/99/18
Rada města uložila odboru regionálního rozvoje jednat s oceněnými účastníky o následném uzavření smlouvy o dílo v souladu s článkem 3.2.2 soutěžních podmínek, a to okamžitě po marném uplynutí lhůty pro podání námitek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317