Dnes je sobota 4.12.2021 22:25, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 94
konané v řádném termínu, dne 19.3.2018

4652/94/18
Rada města schválila program 94. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.03.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4653/94/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 94. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.03.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4654/94/18
Rada města schvaluje pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Rýmařov, ul. 1. máje“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4655/94/18
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Rýmařov, ul. 1.máje“, společnosti KAMENSKÝ – stavby a rekonstrukce s.r.o., IČO: 61972584, se sídlem Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem, za nabídkovou cenu 9.157.012,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4656/94/18
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Rýmařov, ul. 1.máje“, s vybraným dodavatelem společností KAMENSKÝ – stavby a rekonstrukce s.r.o., IČO: 61972584, se sídlem Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4657/94/18
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 03/2018, způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku nazvanou „Renovace veřejného osvětlení v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4658/94/18
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 03/2018, členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku na dodávku nazvanou „Renovace veřejného osvětlení v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317