Dnes je sobota 4.12.2021 21:57, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 92
konané v mimořádném termínu, dne 23.2.2018

4643/92/18
Rada města schválila program 92. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.02.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4644/92/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 92. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.02.2018: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4645/92/18
Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání kancelář č. 309 v objektu náměstí Míru č. 214/7 a 215/2, Rýmařov společnosti Bontevia, s.r.o. se sídlem U stadionu 9A, Bruntál, IČO 02561999, na dobu neurčitou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4646/92/18
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Regenerace bytových domů Julia Fučíka 85/89, 86/90, 87/91, Rýmařov“ společnosti BOBISTAV, s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČO 25892363, za nabídkovou cenu 8.772.460,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4647/92/18
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4648/92/18
Rada města schválila členy komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317