Dnes je sobota 4.12.2021 21:51, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 54
konané v mimořádném termínu, dne 19.10.2016

2754/54/16
Rada města schválila program 54. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.10.2016.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2755/54/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 54. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.10.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2756/54/16
Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností KARETA s.r.o., se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/51, na stavbu nazvanou „Ulice Hornoměstská a náměstí Svobody“, zahrnující méně-práce ve výši 624 062,05 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317