teplomer web

Pravidla fotografické soutěže na Facebooku

1.) Organizátorem soutěže je Město Rýmařov, nám. Míru 1, Rýmařov, 795 01.

2.) Účastník posílá fotografie formou zpráv nebo komentářů na @mestorymarov. Je možné zaslat maximálně 3 fotografie od jednoho účastníka v daném kole. Velikost fotografie musí být minimálně 2 MB, maximálně 5 MB. Rozlišení minimálně 300 DPI.

3.) Soutěž potrvá od 13. 1. 2020 do 7. 9. 2020. Termíny jednotlivých kol a hlasování jsou uvedeny v následující tabulce. 

Termíny zasílání fotografií a termíny hlasování

Kolo Zasílání fotografií Hlasování veřejnosti
 1 13.-31.1. 2020  3.-10. 2. 2020
 2  3.-21. 2. 2020  24. 2. - 2. 3. 2020
 3  24. 2. - 13. 3. 2020  16.-23. 3. 2020
 4  16. 3. - 24. 4. 2020  27. 4. - 4. 5. 2020
 5  27. 4. - 15. 5. 2020  18.-25. 5. 2020
 6  18. 5. - 5. 6. 2020  8.-15. 6 2020
 7  8.-26. 6. 2020  29. 6. - 6. 7. 2020
8  29. 6. - 17. 7. 2020  20.-27. 7. 2020
9  20. 7. - 7. 8. 2020  10.-17. 8. 2020 
10  10. 8. - 28. 8. 2020  31. 8. - 7. 9. 2020

4.) Vítězná fotografie z každého kola bude použita jako úvodní fotografie na facebookových stránkách města a v nástěnném kalendáři města na rok 2021. Zbytek fotografií do kalendáře bude vybrán ze zaslaných soutěžních fotografií zástupci města. 

5.) Autoři jednotlivých vítězných fotografií obdrží nástěnný kalendář na rok 2021 po jeho vydání. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.

6.) Odesláním fotky do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit návrhy s neetickým či vulgárním obsahem

7.) Účastník uděluje zasláním fotografie do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu organizátora, sociálních sítích, otištěním na tiskových a propagačních materiálech organizátora. Účastí v soutěži rovněž každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců v tiskových materiálech a na sociálních sítích organizátora.

8.) Účastník soutěže odpovídá za to, že zasláním fotografie do soutěže a jejím zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do práv autorských třetích osob.

9.) Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště