teplomer web

Komunitní plánování je proces vyjádření potřeb v oblasti sociálních služeb, které se v dané komunitě objevují. Do komunitního plánování jsou zapojeni všichni účastníci tohoto systému (uživatelé, poskytovatelé, zadavatel). Charakteristickým znakem komunitního plánu je dialog a vyjednávání a snaha dosáhnout výsledku, který přijme a podpoří většina účastníků. Cílem je posílení sociální soudržnosti, podpora sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení jednotlivců i skupin. Město Rýmařov si od komunitního plánu slibuje zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb a rozšíření jejich nabídky. Pevně věříme, že každý občan Rýmařova v nepříznivé sociální situaci najde v komunitním plánu právě tu služby, která vyhoví jeho potřebám.

pdfIII. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA RÝMAŘOV NA OBDOBÍ 2019 - 2023

Zápisy z jednání v rámci komunitního plánování:

pdfZápis z jednání dne 10. října 2018

pdfZápis z jednání dne 17. října 2018

pdfZápis z jednání dne 14. listopadu 2018

pdfZápis z jednání dne 30. října 2019

pdfZápis z jednání dne 4. prosince 2019

pdfZápis z jednání dne 15. ledna 2020 

pdfZápis z jednání dne 22. září 2021 

pdfZápis z jednání dne 29. září 2021

 

Kultura

knihovna vystava Knihovna cteni plakat simotova streit 2 přednáška mately vesmirny karneval Tanec seniori 03

Různé

jarni prazdniny zviratkovani 

Seniorklub SVČ Rýmařov

Program 24 02 počítačové kurzy pro seniory patchwork Filmový klub Cviceni 03 Taici 03 Joga 03 

Výlep plakátů na plakátovací plochy zajišťuje Středisko volného času Rýmařov.

Obsah reklamního sdělení na reklamním zařízení nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivy strachu. Obsah reklamního sdělení nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí; ve vztahu k osobám mladším 18 let, tedy především k dětem, nesmí podporovat chování ohrožující zdraví těchto osob, doporučovat ke koupi výrobků či služby s využitím nezkušenosti těchto osob, nabádat, aby přemlouvaly své rodiče ke koupi výrobků či služeb, využívat důvěry dětí k rodičům či jiným autoritám nebo je jakkoliv zobrazovat v nebezpečných situacích. (Plné znění pravidel pro reklamu schválených Radou města Rýmařova zde)

Vylepené plakáty jsou zdarma umístěny i na této reklamní ploše.

 

 

Město Rýmařov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.rymarov.cz)

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V3.2.1 a standardem WCAG 2.1.


Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10.02.2023. Prohlášení bylo revidováno dne 10.02.2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.


Kontakt na správce obsahu

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov
+420 554 254 160
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kontakt na technického provozovatele

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov
+420 554 254 160
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".


Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.


Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.


Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Město Rýmařov.

Zpracovatelem je společnost Město Rýmařov.


PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.


Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.


Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro kontrolu hlasování v anketách a pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Používání cookies na tomto webu je v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o elektronických komunikacích, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Souhlas s ukládáním cookies se nevztahuje na cookies technická. Používáme tato technická cookies:

Název

Expirace

Popis

c8dd86f3f165ea40edcad682365209d0 sezení Serverem generovaný soubor cookie relace
jbcookies 365 Identifikátor souhlasu/nesouhlasu s cookies

Výše uvedená cookies jsou pouze technického charakteru a nejsou využívána k analytickým ani marketingovým účelům. Slouží pouze pro zajištění provozu webu.

Vyjádřili jste souhlas s ukládáním cookies. Pro odvolání souhlasu klikněte zde: Odvolat souhlas


Ukládání cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:


KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek:

Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, telefon: +420 554 254 160, emailový kontakt na správce stránek: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště