teplomer web

Oprava místní komunikace k ČOV

logo msk jpg mmr cr rgb

V roce 2021 město Rýmařov podalo žádost o dotaci Ministerstva místního rozvoje (dále jen MMR) na projekt s názvem „Oprava místní komunikace k ČOV“. Celkové finanční náklady projektu byly 1 971 859,94 Kč.  Žádost byla odsouhlasena ze strany MMR, a na základě toho byla podána žádost o investiční dotaci z Moravskoslezského kraje. Na uvedenou akci tak Město Rýmařov získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 384 533 Kč.

Stavební práce v rámci uvedeného projektu zahrnovaly opravu místní komunikace, která byla poničena těžkou technikou při manipulaci s vytěženým dřívím na území města, v rámci kůrovcové kalamity. Tato komunikace je užívána občany pro příjezd na kompostárnu a také pro obsluhu místní čistírny odpadních vod. V rámci stavebních prací byly odstraněny původní skladby konstrukce vozovky a tyto nahrazeny novými, včetně nové pojezdové vrstvy. Součástí bylo provedení zkoušky únosnosti zemní pláně, a dále provedení krajnic a odvodnění do stávající příkopy.

Zhotovitel projektu byl vybrán v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Akci realizovala, na základě výběrového řízení, společnost KARETA s.r.o., s nabídkovou cenou 1 971 859,95 Kč.

Úspěšnou realizací projektu došlo k opravě uvedené komunikace.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště