teplomer web

Chodník na ulici Opavská a Chodník Edrovice - Janovice, k.ú. Rýmařov

 „Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově“ CZ.06.06.01/00/22_040/0000540

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo EU chodniky

Ve 45. týdnu zahájila společnost JR STaKR, s.r.o. Bruntál práce na dvou investičních akcích města pod názvy jednotlivých částí „Chodník na ulici Opavská“ a „Chodník Edrovice – Janovice, k.ú. Rýmařov“ v celkové hodnotě 35,8 mil. korun.

Chodník v Edrovicích začne na parcele č. 852/5, za bytovým domem Sokolovská č 1295/50b, Rýmařov pokračovat bude podél silnice III/37019 směrem na Janovice. U rodinného domu Julia Fučíka č.16/6 v Edrovicích (v pravotočivé zatáčce, kde jsou umístěna stávající svodidla), je chodník z prostorových důvodů přerušen. Dále pokračuje od stávajícího propustku na pozemku parcela č. 117/1 až po obchod s potravinami v Edrovicích. Zde je chodník v délce cca 50 m veden jako oboustranný. Na pravé straně je ukončen autobusovou zastávkou s přístřeškem, na levé straně začíná přechodem pro chodce umístěním naproti vstupu do obchodu. Po cca 80 metrech je u chodníku vybudována nová autobusová zastávka včetně přístřešku. Chodník je pak dále veden jako levostranný, kde u odbočky na ulici Krátká (u penzionu Karin) překonává Podolský potok novou lávkou. Ukončen je novými autobusovými zastávkami u dětského domova v Janovicích na obou stranách komunikace, včetně přechodu pro chodce. V rámci stavby bude provedeno nové kabelové vedení veřejného osvětlení a osazení nových svítidel. Délka realizace je dle smlouvy o dílo 130 dní (bez zimní přestávky). V současné době probíhají práce na nové lávce a výkopové práce za účelem zřízení nové dešťové kanalizace, včetně revizních šachet.

Předmětem stavebních prací na Opavské ulici je oprava stávajícího levostranného chodníku a jeho doplnění novým chodníkem. Úsek opravy začíná naproti parkovišti Penny marketu, kde bude zřízena nová horská vpusť a upraven vtokový objekt u propustku. Dále je chodník veden jako levostranný směrem na Bruntál, kolem restaurace Na Růžku, poté kolem areálu společnosti HEDVA PRIMA, a.s., kde bude před bývalou jídelnou zrušena stávající zpevněná plocha a nahrazena parkovacím zálivem o třech podélných parkovacích stáních a prostranstvím pro kontejnery. Chodník bude ukončen s odbočkou ke kapli V Lipkách. V celém úseku chodníku o délce cca 670 metrů bude opravena stávající dešťová kanalizace, která bude v chybějících úsecích doplněna novou. Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno novými uličními vpustěmi. Součástí stavebních prací bude i  nové vedení veřejného osvětlení včetně svítidel. Délka realizace dle Smlouvy o dílo je 100 dní bez zimní přestávky. V současné době probíhají výkopové práce za účelem umístění nové dešťové kanalizace, včetně revizních šachet a byly zahájeny výkopové práce pro zřízení chodníku naproti supermarketu PENNY.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Edr 01 Edr 2 Edr 3 Edr 4 

Opa 001 Opa 002 Opa 003

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště