teplomer web

Oplocení areálu Nemocnice Agel Podhorská

Jižní části oplocení nemocnice v délce cca 204 m vedoucí souběžně s ulicí Hornoměstská byla v prvním pololetí roku 2023 opravena. Kamenné zídky byly zejména mezi betonovými krycími hlavami a zdivem popraskány a spárování mezi kameny bylo značně vydrolené. Místy ze spár vyrůstala tráva, na některých místech byly ve zdivu uvolněné kameny či zcela chyběly. Dřevěné plotové dílce byly z části uhnilé a nátěr byl degradovaný. 

Pred 01 Pred 02

Dřevěné plotové dílce byly demontovány a provedena jejich repase spočívající v rozebrání dílce, výměně poškozených svislých latěk, výměně vodorovných desek a fošen za nové. Takto repasovaný díl byl opatřen trojnásobným lazurovacím nátěrem. Kamenné pilíře a podezdívky s betonovými krycími hlavami byly otryskány a omyty od prachu tlakovou vodou. Následně bylo uvolněné zdivo zídky rozebráno, provedeno doplnění zdiva a jeho celoplošné zaspárování.

Oprava 01 Oprava 02 Oprava 03 Oprava 04 Oprava 05

Nesoudržná omítka pilířů byla otlučena a doplněna novou celoplošnou štukovou omítkou s nátěrem. Betonová krycí hlava zídky byla vyspravena a na několika místech nahrazena zcela novou. Následně byl proveden vodoodpudivý nátěr. Nakonec byly osazeny dřevěné sloupky a repasované plotové dílce.

Práce provedla společnost Ludvas Trade s.r.o. za cenu 1.173 tis. Kč s DPH.

Final 01 Final 02 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště