teplomer web

Oprava místní komunikace na ulici 1. máje

V říjnu 2022 začala oprava místní komunikace na ulici 1. máje. Práce byly zahájeny odtěžením svrchní vrstvy hlavní komunikace a pravostranného chodníku při pohledu od ulice Hornoměstská až na úroveň projektované pláně, která musela být z důvodu nízké únosnosti sanována. Bylo provedeno napojení řadových rodinných domů na nově zřízenou dešťovou kanalizaci.

Pred

V listopadu je pláň komunikace a chodníků zavezena štěrkodrtí a zhutněna. Jsou umístěny kamenné obruby oddělující komunikaci od pravostranného chodníku, na kterém je následně položena dlažba (řezaná žulová kostka 4/6). Je navezeno, srovnáno a zhutněno podloží komunikace a položena jedna vrstva asfaltobetonu. Práce jsou z klimatických důvodů přerušeny. Pohyb a jízda po komunikaci je možná i během zimních měsíců.

V dubnu práce pokračují položením druhé vrstvy asfaltobetonu, hlavní komunikace spojující ulici Hornoměstskou s ulicí Pivovarskou je kompletní. Další část rekonstrukce začíná odtěžením svrchní vrstvy vedlejší komunikace a parkovacích stání kolem bytových domů č. orientační 1, 3, 5 a 7. Komunikace je výškově upravena, tak aby bylo možné dešťovou vodu svést do nově vybudované dešťové kanalizace.

Následně je pláň zavezena štěrkodrtí, zhutněna a položeny obruby. Parkovací místa jsou vydlážděna betonovou zasakovací dlažbou. Celkem vzniklo 35 parkovacích míst, z toho dvě pro imobilní.

Pokračuje realizace levostranného chodníku podél hlavní komunikace s finální vrstvou ze žulové kostky. U hlavní komunikace je vybudována nová zpevněná plocha pro umístění kontejnerů pro komunální a separovaný odpad ze zámkové dlažby o ploše 8,25 x 4,75 m ohraničená pletivem. Kontejnerové stání u bytového domu č. orientační 3 je z důvodu lepšího přístupu posunuto směrem k náměstí, plocha je také zpevněna a ohraničena pletivem. Jsou umístěny sloupy veřejného osvětlení a osazeno 11 kusů LED svítidel, která nahradila a doplnila stávající veřejné osvětlení. Je položena finální vrstva asfaltobetonu ve zbývající části rekonstruované lokality.

Stavbu realizovala společnost JR STaKR s. r. o., Bruntál.

Oprava 01 Oprava 02 Oprava 03 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště