teplomer web

Rekonstrukce lesní svážnice (3L) Ke Kyselé na lesní cestu 1L

 Publicita Kysela

Lesní cesta Ke Kyselé byla při likvidaci kůrovcové kalamity poškozena těžkou technikou. Opravena byla část v úseku 0,621-1,340 km na pozemku parc. č. 3351 v k.ú. Rýmařov tak, aby došlo ke zvýšení nosnosti komunikace na 40 t s možností celoročního provozu.

Zemní práce zahrnovaly výkopy, úpravy trvalých svahů a pláně a její sanaci v tl. 300 mm štěrkodrtí. Cesta byla zpevněna kamenivem a v některých částech rozšířena. Podélné odvodnění bylo provedeno odkopávkami pro levostranný příkop a odvedením vody do okolního terénu. V rámci rekonstrukce byly dobudovány dva trubní propustky. Povrchové vody z koruny komunikace byly svedeny ocelovými svodnicemi a vyústěny na násypový svah. Vybudován byl také nový hospodářský přejezd a kamenná kyneta.

Práce provedla firma Lesostavby Frýdek-Místek a.s. nákladem 3.254 tis. Kč s DPH. Město Rýmařov získalo na realizaci projektu Rekonstrukce lesní svážnice (3L) Ke Kyselé na lesní cestu 1L dotaci v celkové výši 78 % ze Státního zemědělského intervenčního fondu, a to prostřednictvím Programu rozvoje venkova, operace 4.3.2 lesnická infrastruktura, cíl: Investice do budování a rekonstrukci lesnické infrastruktury.

Pred 01 Pred 02 Oprava 00 Oprava 01 Oprava 02 Oprava 03 Foto publicita

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště