teplomer web

Oprava Bednářské ulice

V místní části Janovice proběhla rekonstrukce dosud nezpevněné štěrkové komunikace na Bednářské ulici. Ta má dva úseky – první úsek o délce cca 135 metrů je napojen na Opavskou a Rýmařovskou ulici, druhý úsek o délce cca 97 metrů na Zámeckou ulici, několik křižovatek a vjezdů k nemovitostem. Největším problémem bylo zajištění odvodu dešťových vod, které se dosud vsakovaly do komunikace a do zelených ploch v okolí. Při větších deštích zůstávala voda v nejnižších místech dlouhodobě na komunikaci.

Práce byly zahájeny v dubnu 2022 odstraněním podkladních konstrukčních vrstev ze štěrkodrti a vybudováním dešťové kanalizace, která byla napojena do nové přečerpávací šachty, která svedenou vodu pomocí dvou čerpadel odvádí potrubím pod komunikací Rýmařovské ulice do Podolského potoku. Následně byly osazeny betonové obrubníky a položen nový povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby byla také výměna stožárů veřejného osvětlení a provedení sadových úprav.

Stavba byla ukončena v říjnu 2022.

Bednarska 01 Bednarska 02

001 pred 001 po 002 pred 002 po 003 pred 003 po 004 pred 004 po 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště