teplomer web

Multifunkční hřiště v Jamarticích

Začátkem listopadu 2022 začaly stavební práce na novém sportovním a dětském hřišti v Jamarticích umístěném v blízkosti Podolského potoka. Stavba je rozdělena na dva objekty – víceúčelové sportovní hřiště a dětské hřiště.

01 01 1 01 02 1 01 03 1 01 04 1

V rámci přípravných prací došlo ještě v roce 2022 u sportovního hřiště k odvodnění plochy a přípravě povrchu položením podkladních vrstev vč. obrub.

02 01 1 02 02 1 02 03 1 02 04 1 02 05 1 02 06 1 02 07 1 02 08 1 02 09 1 02 10 1 02 11 1

V dubnu 2023 práce pokračují zabetonováním sloupků pro oplocení multifunkčního hřiště, úpravou ploch pro dětského hřiště vč. umístění kolotoče a realizací přístupového chodníku.

03 01 1 03 02 1 03 05 1 03 06 1 03 07 1 03 08 1 03 09 1 03 10 1 03 11 1 03 12 1 03 13 1 03 14 1 03 15 1

V květnu je na multifunkčním hřišti vybetonována cvičná stěna pro tenis a položen drenážní vodopropustný asfaltobeton pod budoucí tartanový povrch. Jsou umístěny zbývající dětské prvky.

04 01 1 04 02 1 04 03 1 04 04 1 04 05 1 04 06 1 04 07 1 04 08 1 04 09 1 03 10 1 04 11 1 04 12 1 04 13 1

V červnu je položena finální vrstva - vodopropustný tartan, dokončeno dřevěné oplocení včetně branek a ochranných sítí. Jsou dokončeny pochozí, travnaté a dopadové plochy dětského hřiště. Na závěr jsou provedeny terénní úpravy okolí stavby, vysazeny keře a listnatý strom.

05 01 1 05 02 1 05 03 1 05 04 1 05 05 1 05 06 1

Nové multifunkční hřiště má vybavení pro tenis a volejbal včetně sítí a dalšího příslušenství, které je uloženo v uzamykatelném boxu, cvičný venkovní basketbalový koš a dvě branky pro malou kopanou a házenou. Na dětském hřišti mohou děti využívat kolotoč, dvojitou závěsnou houpačku, zemní trampolínu, točidlo a pružinovou houpačku. Součástí mobiliáře jsou lavičky, odpadkový koš a stojan pro kola.

Stavbu provedla na základě výběrového řízení firma StavoSport, s. r. o., Fryšták za cenu 4 838 316,04 Kč vč. 21 % DPH.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště