teplomer web

Plán místního ÚSES správního obvodu Rýmařov

Město Rýmařov jako obec s rozšířenou působností a příslušný orgán ochrany přírody přistoupilo v souladu se zákonnou povinností orgánů ochrany přírody ORP ke zpracování plánu místního ÚSES.

V rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osy 4 – Posílení přirození funkce krajiny, tedy byla na základě Výzvy Ministerstva životního prostředí podána žádost o dotaci na projekt s názvem Plán místního ÚSES správního obvodu Rýmařov, registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0011263.
Předmětem projektu je vypracování plánu místního územního ekologického systému stability krajiny (ÚSES), který bude s výjimkou území CHKO Jeseníky zahrnovat celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou působností Rýmařov.
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Rýmařov přispěje k vymezení chybějících segmentů skladebných prvků na území ČR, k zajištění celistvosti tohoto systému, k zajištění územní návaznosti skladebných prvků ÚSES uvnitř území a na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností.
Realizace tohoto projektu byla ukončena v březnu 2022 předáním hotového Plánu místního ÚSES správního obvodu Rýmařov. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí byla městu přiznána dotace ve výši 85% celkových uznatelných nákladů projektu, přičemž celková výše nákladů na realizaci činí 712 690,00 Kč a stanovená celková maximální výše dotace je 605 786,50 Kč.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

201507201952 logo MZP CZ RO B C

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště