teplomer web

Dům s pečovatelskou službou na Lidické ulici

Nová budova pečovatelského domu na Lidické ulici s 19 pečovatelskými byty je navržena jako třípodlažní zděný objekt obdélníkového půdorysu. Na pozemku stál původně umístěn objekt sloužící jako součást nemocnice v Rýmařově (prostory lékařů a rehabilitace). V sousedství stojí již jeden objekt s malometrážními byty sloužící jako domov seniorů, takže vybudováním nového domu s pečovatelskou službou se zvýší možnosti jeho uživatelů sociálně žít a setkávat se se svými vrstevníky. U objektu bude vybudováno nové parkoviště pro devět vozidel s jedním parkovacím stáním pro handicapované s napojením na Hornoměstskou ulici, kde byl nedávno rekonstruován chodník, který je bezbariérový a umožňuje bezpečné spojení s centrem města.

Objekt je navržen jako nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu s dvouplášťovou sedlovou střechou s vláknocementovou krytinou. Obvodové stěny jsou tvořeny cihelným zdivem, okna budou plastová a vstupní dveře hliníkové. Celý objekt i jednotlivé byty budou řešeny jako bezbariérové, doprava mezi podlažími je zajištěna výtahem. V suterénu objektu se nachází i zázemí pro pečovatelský personál, úklidová komora, sociální zařízení a sklepní kóje. V objektu se nepočítá s žádnými komerčními prostorami.

pdfProjektová dokumentace - pohled jižní 

pdfProjektová dokumentace - pohled severní 

Město Rýmařov získalo na výstavbu nového domu s pečovatelskou službou příslib dotace ve výši 11 400 000,00 Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení pro rok 2021, podprogram Podporované byty. Program podporuje vznik bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Akci realizuje společnost RÝMSTAV CZ spol. s r. o. z Rýmařova vybraná ve výběrovém řízení, celkové náklady stavby činí 37 101 800,42 Kč bez DPH (42 700 030,84 Kč vč. DPH), stavba by měla být hotova v průběhu měsíce září roku 2022.

Listopad 2021

pL 01 1 pL 02 1 pL 03 1 pL 04 1 pL 05 1 pL 06 1

Duben 2022

V dubnu byly dokončeny všechny zděné konstrukce a byl proveden poslední ztužující věnec, na který budou začátkem května uloženy dřevěné vazníky. Na konci dubna také nastoupili dodavatelé oken, kteří začali s jejich osazováním. Stavební práce pokračují dle plánovaného harmonogramu. Nedostatek stavebního materiálu a zvyšování jeho cen by neměly stavbu nijak narušit.

Lid 01 Lid 02 Lid 03 Lid 04 

Květen 2022

Probíhají práce na vnitřních rozvodech vody, elektroinstalace a pokládka střešní fólie a laťování, vše probíhá podle schváleného harmonogramu.

DPS 01 DPS 02 DPS 03 DPS 04 DPS 05 

Červen 2022

dps 601 1 dps 602 1 dps 603 1 dps 604 1 dps 605 1 dps 606 1

Červenec 2022

dps 701 1 dps 702 1 dps 703 1 dps 704 1

Srpen 2022

dps 801 1 dps 802 1 dps 803 1 dps 804 1 

Hotová stavba

dps f01 1 dps f02 1 dps f03 1 dps f04 1 dps f06 1 dps f08 1

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště