teplomer web

Oprava hřbitovní zdi a smuteční síně

Akce zahrnuje opravu omítek hřbitovní kaple a vnější jižní stranu hřbitovních zdí.

Kolem kaple bude postaveno lešení, ze kterého se provede omytí tlakovou vodou a oprava omítek v rozsahu 10%. Po vyzrání opravených ploch bude fasáda penetrována a opatřena fasádním nátěrem. Klempířské a truhlářské konstrukce budou obroušeny a opatřeny základními a krycími nátěry. U vstupu do kaple bude předlážděna stávající betonová dlažba v celkové ploše cca 8 m2.

Omítky hřbitovních zdí budou kompletně otlučeny, povrch zdi a betonové krycí hlavy bude zbaven nesoudržných částí. Následně se provede omytí ploch tlakovou vodou. Po vyschnutí bude proveden penetrační nátěr a budou provedeny lokální opravy zdiva a krycí hlavy. Po těchto opravách bude provedena nová vápenocementová štuková omítka s požadovaným vyrovnáním zdiva. Nově bude po celé délce zdi jižní strany provedena betonová římsa na odskoku zdiva. Po vyzrání omítek a betonů bude proveden fasádní nátěr včetně penetrace.

Stavbu zahájila v září 2021 firma RÝMSTAV CZ spol. s r. o., celkové náklady projektu činí 1 344 311,21 Kč vč. DPH.

HK 01 HK 02 HK 03 HK 04 HK 05 HK 06 HK 07

Duben 2022

V dubnu probíhaly práce na opravě betonových hlav sloupů a říms. Soklová část bude v místech poškození doplněna lomovým kamenem, otryskána a přespárována. Dále bude provedena finální štuková vrstva omítky, která bude opatřena fasádním nátěrem. Práce budou dokončeny v květnu 2022.

Zed 01 Zed 02 Zed 03 Zed 04 Zed 05

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště