teplomer web

Oprava ulice Julia Fučíka (část za restaurací U Hrozna)

Akce představuje rekonstrukci slepé příjezdové cesty k bytovým domům č.p. 89, 90 a 91 a jednomu rodinnému domu na ulici Julia Fučíka v Rýmařově. Komunikace se opravuje v rozsahu cca 560 m2, součástí stavby je odvodnění, doplnění a výměna celkem 5 ks stožárů veřejného osvětlení  a provedení sadových úprav založením trávníku s dodávkou osiva a výsadbou 2 ks stromů.

Stavba byla zahájena v březnu 2022, předpokládá se její dokončení za 90 dnů. Akci realizuje firma BERKASTAV s.r.o. z Bruntálu za cenu 2 359 500,00 Kč vč. DPH.

JFP 00  JFp 01 JFP 02 JFP 03

Duben 2022

Na komunikaci byly provedeny sanační práce podloží a provedeny konstrukční vrstvy vozovky a bylo provedeno odvodnění komunikace (částečně liniový vsak a částečně odvodnění novou dešťovou kanalizací do propustku a potoka). Nyní budou osazeny obrubníky a prováděna příprava pro asfaltaci, která je plánována na začátek května. Předpoklad dokončení je v květnu.

JF 01 JF 02 JF 03 JF 04

Květen 2022

JF 01 01 JF 01 02 JF 01 03 

JF 02 01 JF 02 02 JF 02 03 JF 02 04

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště