Dnes je pátek 30.10.2020 15:04, svátek slaví: Tadeáš

Provoz Technologického centra ORP 2019

Díky projektu „Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby, včetně vnitřní integrace úřadu“ (registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06795) město Rýmařov již několik let využívá služeb technologického centra, které zajišťuje přenos, uchování a bezpečné zpracování digitalizovaných a elektronických dokumentů pro úředníky – a zprostředkovaně i pro občany ve správním obvodu Rýmařov coby obce s rozšířenou působností (ORP).

Město Rýmařov získalo z Integrovaného operačního programu dotaci na zřízení technologického centra, které tvoří technologickou základnu, bez níž by nebylo možné navazující projekty MV ČR realizovat. Projekt vzájemně propojuje všechny tři části: technologické centrum, které slouží i příspěvkovým organizacím, modernizaci elektronické spisové služby a vnitřní integraci úřadu.

loga TC ORP

Nyní elektronizace státní správy a samosprávy klade zvýšené nároky jak na samotné úředníky, tak i techniku, která musí obsloužit stále vyšší požadavky na zpracování dat.

Technologické centrum snižuje papírovou zátěž, slouží k elektronizaci systému správy dokumentů a ke zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy.
Během rutinního provozu je možné konstatovat, že dotační titul přinesl nemalou finanční úsporu pro Město Rýmařov i jeho příspěvkové organizace a komponenty, zvolené při budování se ukazují kvalitativně na výši a umožňují hladké fungování.

85 % celkových způsobilých výdajů projektu pokryla dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Spoluúčast města byla 15 % celkových způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilé výdaje projektu.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317