Dnes je pátek 30.10.2020 13:57, svátek slaví: Tadeáš

Chodník v Ondřejově

Cílem investice je vyřešit dlouhodobý problém s pohybem chodců při krajnici frekventované silnice II. třídy a s tím související nedostatečnou bezpečnost dopravy v lokalitě. Akce zahrnuje výstavbu chodníku podél silnice II/449 v celkové délce 787,7 m.

IROP CZ RO B C RGBTrasa chodníku začíná v severní části obce u autobusové zastávky Ondřejov/Rýmařov a pokračuje po východní straně silnice II/449 směrem na jih (po levé straně směrem dolů) až k rodinnému domu s číslem popisným 38 (pravotočivá zatáčka pod bývalou školou). Součástí akce je zatrubnění příkopu, zřízení opěrné gabionové zdi, nasvětlení přechodu a výsadba zeleně.

Na tuto akci podalo město Rýmařov žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 1 „MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. – IROP – Bezpečnost dopravy“, s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 53, „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD – SC 4.1“. Na akci bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála společnost LAZAM uničovská stavební s. r. o., se sídlem Uničov, Masarykovo náměstí 37. Nyní se na budování chodníku již pracuje, předpokládaná doba realizace je 180 kalendářních dnů.

Z celkových způsobilých nákladů projektu 7 580 801,66 Kč vč. DPH má město Rýmařov přislíbenou dotaci z rozpočtu IROP ve výši 7 201 761,57 Kč vč. DPH, což činí 95% celkových uznatelných nákladů.

pdfChodník Ondřejov - situace

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317