teplomer web

Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinných domů

Vzhledem k tomu, že v některých lokalitách města není vybudován veřejný vodovod a kanalizace a není předpoklad vybudování této infrastruktury v horizontu 10 let, poskytuje město Rýmařov dotace, jejichž cílem je podpořit individuální řešení zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových vod rodinných domů v těchto lokalitách.

Předmětem podpory je vybudování domovní čistírny odpadních vod, vybudování nové studny nebo realizace opatření ke zvýšení vydatnosti nebo zlepšení kvality stávajícího zdroje pitné vody.
Způsobilým žadatelem je fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu nebo rekreační nemovitosti v lokalitách města, kde není vybudován veřejný vodovod a kanalizace a není předpoklad vybudování této infrastruktury v horizontu 10 let, a která je občanem města Rýmařov (je zde přihlášena k trvalému pobytu).
Dotace na vybudování domovní čistírny odpadních vod může být poskytnuta ve výši max. 30 000 Kč, na vybudování nové studny max. 40 000 Kč, na realizaci opatření ke zvýšení vydatnosti nebo zlepšení kvality stávajícího zdroje pitné vody max. 40 000 Kč. Dotace nesmí překročit 50% celkových způsobilých nákladů. Dotace se vztahuje pouze na jeden rodinný dům nebo rekreační nemovitost. Žádosti se podávají průběžně na podatelně Městského úřadu Rýmařov (náměstí Míru 230/1, Rýmařov) nebo na přímo na odboru životního prostředí (náměstí Svobody 5, Rýmařov).
Na dotaci není právní nárok.

Podrobné informace o programu a žádost naleznete na Portálu občana https://portal.rymarov.cz/portal/rzs.html  Dotace > Formuláře Dotace.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště