teplomer web

Návrhy na oživení veřejného prostoru města

V roce 2018 iniciovalo vedení města Rýmařova spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Město Rýmařov v uplynulých letech opravilo veřejné prostory za pomoci fondů Evropské unie i z vlastního rozpočtu a hledalo možnosti řešení pro estetizaci městského (možná i příměstského) prostoru.

Vedoucí katedry architektury doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. a MgA. Jakub Gajda, Ph.D. výzvu přijali a ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu Rýmařov připravili zadání pro studenty 3. ročníku a dobrovolníky ze 4. ročníku. Cílem neměly být artefakty suplující památníky, pomníky či jejich mutace, ale svobodně provedené intervence, avšak plně podřízené místu, času a dávané i nedávné historii místa s možnou interpretací historických událostí.

Studenti začali pod vedením pedagogů pracovat již v listopadu 2018, kdy navštívili Rýmařov a měli možnost se seznámit s jeho historií a současností. Sami si pak zvolili námět, umístění, techniku zpracování a materiál a vše průběžně konzultovat nejen s pedagogy, ale i se zadavatelem.

Veřejná prezentace návrhů proběhla ve středu 12. června 2019 od 12:00 v kinosále Střediska volného času – studenti představili vyrobené modely doplněné plakáty se stručným popisem návrhu. Hodnoticí komise složená z řad pedagogů katedry architektury, zástupců investora, tak i přizvaných odborníků nakonec udělila 5 cen a zvláštní cenu poroty.

Modely je možno zhlédnout ve Středisku volného času až do čtvrtka 27. června 2019, s některými z nich se pak možná setkáte i na prezentaci školy v rámci Meltingpot na festivalu Colours of Ostrava 2019. 

S jednotlivými prezentacemi se můžete seznámit zde:

1. místo - Veronika Prokopová

2. místo - Karolina Staśová

3. místo - Tomáš Klanica 

4. místo - Adéla Balnerová

5. místo - Věra Kollarcziková 

Cena poroty:  Daniel Puszkar

Natálie Brandová, Lucie Czerniková, Dominika Fonšová, Dominika Fonšová, N. Kurdinová, L. Líbalová, Josef Mann, Jana Polakovičová, Kateřina Potůčková, Klára Rybáková, Teodor Sadocha, Petr Svoboda, M. Víchová

 

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště