teplomer web

Město má dva nové rybníky

Město Rýmařov dokončilo stavební práce na dvou nových retenčních nádržích - pod čerpací stanicí směrem na Janovice a na Mudlovém potoku.

Retenční nádrž na levém břehu Podolského potoka (pod čerpací stanicí směrem na Janovice) bude sloužit pro zadržení dešťové vody před jejím vypuštěním do Podolského potoka a současně bude potok chránit před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. Maximální plocha vodní hladiny bude 8 280 m2, hloubka cca 2,1 m a délka hráze 200 m. Stavební práce provedla společnost Rovina stavební a.s., Hulín. V současné době probíhají dokončovací práce a předpoklad napuštění je, s ohledem na množství srážek, v průběhu měsíce května. Celkové náklady stavby, včetně přípravy záměru, technického dozoru a další, činily 5 924 tis. Kč. Nyní probíhá administrace projektu pro čerpání dotace v celkové výši cca 4 mil. Kč z programu Ministerstva zemědělství ČR.

dav 

nádrž pod benzinou 1 nádrž pod benzinou3 1 nádrž pod benzinou4 1

Benzina 01 1 Benzina 02 1 Benzina 03 1 Benzina 04 1 Benzina 05 1 Benzina 06 1 

pdfKoordinační situační výkres

Nádrž na Mudlovém potoku se nachází severně od Rýmařova, cca 2 km proti proudu od rybníka u lomu. Retenční nádrž byla vybudována na levém břehu koryta Mudlového potoka v přirozeně vytvořené údolní nivě v zapojeném lesním porostu. Retenční nádrž plní funkci zpomalení odtoku vody z území a zvýší akumulaci vody v krajině. Retenční nádrž je řešena jako obtočná a nyní je již napuštěna. Celková plocha nádrže je 1 760 m2, hloubka vody cca 1,4 m. Stavební práce provedla společnost Rovina stavební a.s., Hulín. Celkové náklady stavby, včetně přípravy záměru, technického dozoru a další činily 1 783 tis. Kč. Nyní dále probíhá administrace projektu pro čerpání dotace v celkové výši cca 1 235 tis. Kč z programu Ministerstva zemědělství ČR.

Nadrz Janusov 01 1 Nadrz Janusov 02 1 Nadrz Janusov 03 1

pdfKoordinační situační výkres

Retenční nádrže nejsou určené ke koupání ani k intenzivnímu chovu ryb. Podmínkou dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR je, že rybník je nerybochovný, což znamená, že případný chov ryb v těchto nádržích nesmí být provozován za účelem podnikání a nesmí se při něm používat žádné hnojení a přikrmování. Chov ryb zde není primární funkcí (přírůstek ryb je maximálně 0,5 t ryb na hektar), ryby konzumují biologickou produkci a tím zvyšují jakost vody v rybníku.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Logo MZe bez CR 1

 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště