teplomer web

Usnesení RM č. 35

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 35
konaného v mimořádném termínu, dne 30.10.2008


2182/35/08

Rada města schválila program 35. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 30.10.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2183/35/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 34. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 30.10.2008: Ing. Petr Klouda, Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2184/35/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, na ulici Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2185/35/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 15, na ulici Hornoměstská č. 883/59 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2186/35/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 14, na ulici Národní č. 1228/13 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2187/35/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, na ulici Bartákova č. 263/24 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2188/35/08

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, na ulici Bartákova č. 263/24 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:               Zdrželo se:

2189/35/08   a)

Rada města schválila projekt města Rýmařov „Rýmařovsko v Opolském vojvodství" v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko, kterého se bude účastnit jako partner gmina Ozimek,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2189/35/08   b)

Rada města schválila spoluúčast města ve společném projektu. Město vloží do projektu „Rýmařovsko v Opolském vojvodství" částku 32.545 Eur, což je 911 260,- Kč, na propagační materiály a modernizaci vybavení IC, přičemž při schválení dotace bude částka 29 290,5 Eur, což je 820.134,- Kč vrácena. Celkové náklady města Rýmařova na projekt by tak činily 3.254,5 Eur, což je 91.126,- Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2189/35/08   c)

Rada města akceptovala podmínky Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko, a zavázala se spolupracovat na přípravě a realizaci projektu s gminou Ozimek.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště